VOCABULARY FOR IELTS – WRITING TASK 2

Chuỗi bài học mỗi ngày 5 từ vựng IELTS WRITING nhé. Những từ này toàn từ hay và áp dụng được cho nhiều topics. Ở đây cô có giải thích nghĩa của từ và ví dụ cho các bạn dễ hiểu, dễ nhớ hơn nhé. 
 
1. disastrous (adj) = extremely bad (cực kỳ xấu)
Example: Lowering interest rates could have disastrous consequences for the economy.
(Giảm lãi suất có những hậu quả cực kỳ xấu cho nền kinh tế)
 
2. exceed (v) = to be greater than a number or amount, or to go past an allowed limit (vượt qua; vượt quá giới hạn cho phép)
Example: Drivers who exceed the speed limit can expect to be fined heavily.
(Người lái xe vượt quá giới hạn về tốc độ cho phép có thể bị phạt nặng)
 
3. repercussion (n) = the effect that an action, event, or decision has on something, especially a bad effect (ảnh hưởng, hậu quả)
Example: Any decrease in tourism could have serious repercussions for the local economy.
(Bất kỳ sự sụt giảm trong ngành du lịch đều có thể có những hậu quả trầm trọng cho nền kinh tế)
 
4. detrimental (adj) = harmful (hư hại)
Example: The government’s policy of high interest rates is having a detrimental effect on industry.
(Chính sách lãi suất cao của chính phủ đang có ảnh hưởng lên ngành công nghiệp)
 
5. constraint (n) = a thing that limits something (sự giới hạn, cái giới hạn)
Example: Water shortages in the area will be the main constraint on development.
(Thiếu hụt nước trong khu vực sẽ là sự giới hạn chính lên sự phát triển)
0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments