IELTS SPEAKING – Nâng cấp câu và từ vựng chủ đề WEATHER

Cùng các thầy cô của trung tâm nâng cấp câu, từ vựng cho chủ đề Weather, bằng cách dùng các collocations và idioms để thay thế cho những từ vựng thông thường giúp bạn đạt điểm cao hơn nhé

Xem video bài giảng tại đây nhé

  1. It’s extremely cold.

= It’s bitterly cold.

= It’s freezing cold.

 

  1. There’s a very cold wind.

= There’s a biting wind.

= There’s a bitter wind.

 

  1. It’s extremely hot today.

= It’s swelteringly hot today.

= It’s scorching hot today.

 

  1. It’s not raining heavily today.

= It’s not pouring with rain today

= It’s chucking it down.

 

  1. I got extremely wet in the pouring rain.

= I got soaked to the skin in the pouring rain.

 

  1. I sit on the wall, enjoying the beautiful spring sunshine.

= I sit on the wall, enjoying the glorious spring sunshine.

 

  1. I want to lie on the beach and sunbathe.

= I want to lie on the beach and soak up the sunshine.

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments