IELTS READING: HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ KHI LÀM BÀI READING

Các bạn thích làm READING không, riêng mình thì rất thích làm các bài READING. Vì làm các bài READING có rất nhiều cái hay, cái lợi mà các bạn chịu khó học chuyên sâu hơn sẽ thấy. Không những các bạn học được Synonym, Academic words dùng thay thế cho các từ đơn giản để viết Writing, mà còn rất nhiều cấu trúc hay dùng để viết Writing task 1&2. Ở đây mình lấy ví dụ một đoạn từ bài READING trong sách IELTS nhé.
 
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'huge disparities exist. 90 per or developing designated between coverage of improved water supply sources America the Caribbean, Northern per the 86 only 63 per countries 'least developed'. Similar disparities are tound within countries and between those living urban areas. information is for monitoring. Systematically testing chemical quality of at the national all countries is prohibitively expensive and logistically complicated; therefore, indicator quality agreed for monitoring. population 'improved' water sources, defined as that, by the nature of their construction, are protected outside contamination. However, of sources not be adequately maintained not actually provide drinking As people using over-estimated. the'
 
+> Đầu tiên thông qua câu sau trong bài đọc: “While coverage of improved water supply sources is 90 per cent or more in Latin America and ….., it is only 61 per cent in sub-Saharan Africa.”
Các bạn có thể note lại cấu trúc sau rất hay dùng cho viết bài Writing Task 1 nhé: “While S + be + % + in + (country/region/area), it is only + % + in + (country/region/area).” (Cấu trúc này dùng để thể hiện sự so sánh, đối lập giữa 2 đất nước/ 2 yếu tố khác nhau)
 
+> Một cấu trúc các bạn cũng học được từ bài đọc: Similar disparities are found …… (Các sự khác nhau tương tự là được tìm thấy ở …..(đâu)…..)
 
+> Cụm từ học thuật các bạn học được từ bài đọc như sau: prohibitively expensive (Từ này dùng để viết Writing task 2 để nói một cái gì đó rất đắt đỏ, thay vì viết extremely expensive).
 
+> Một cấu trúc khác rút ra từ câu: “Some of these sources may not be adequately maintained and therefore may not actually provide ….As a result, ………..”
STRUCTURE: S + V + (O) and therefore + V’ + (O’). As a result, S” + V’’ + O”.
 
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Finally, more than 780 million people remain unserved. Although the MDG drinking water target has it only calls for halving the proportion people without drinking water. global population still relied unimproved 2010. Assessing progress towards the MDG target alone creates an incomplete picture, since countries started with baseline coverage have had to work much harder to proportion population without sanitation. is population growth, any gains served are by population the poorest countries that are often characterized by combination baseline coverage high population growth. means countries be making significant progress in the absolute number people served, still be persistently'
 
+> Một cấu trúc khác rút ra từ câu: “ Added to this is the challenge of rapid population growth, which can mean that …..”
STRUCTURE: S + V + O, which can mean that S’ + V’ + O’. (Dùng cụm từ này dùng để mở rộng, giải thích cụ thể hơn cho vế phía trước đang nói. Các bạn có thể dùng which như câu này hoặc chấm hết câu và dùng cụm “This means that ……..” như câu dưới).
 
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'response, the proportion current population the people country represents the gained access case 2010 the gained access indicator can years. assess country's performance out with high low the increase current (2010) expressed proportion The number people access regional average remarkable mproved drinking 26 performed sources, progress. Rwanda greater progress per cent sources not reported served. suggested countries their countries Leone, both buthave nevertheless shown regional average. Rwanda, represents people. countries that the The Democratic Republic of provided improved only about cent since people. remarkable that -Saharan terms proportion current the last sources for than outstripped Eastern that'
 
+> Một cấu trúc khác rút ra từ 2 câu: “It is the poorest countries that are often characterized by ….” Và “It is the percentage of people living in a country today who have gained access “
STRUCTURE: It + is/was + sb + that/who + V + (O). (Cấu trúc này là cấu trúc nhấn mạnh hay còn gọi là Cleft sentence: sb….. Chính là ai …người mà ……..) (Cấu trúc này viết writing sẽ giúp tăng điểm ngữ pháp luôn)
 
+> Cụm từ “irrespective of = regardless of” có nghĩa là bất kể là gì đi chăng nữa.
Ví dụ các bạn có thể viết trong Writing task 2: irrespective of (their) economic backgrounds (bất kể là nền tảng kinh tế như thế nào)
 
 
+> Một cấu trúc khác rút ra từ câu: “sub-Saharan Africa has outstripped Eastern Asia in terms of the proportion of …..”
Cấu trúc so sánh này viết cho Writing task 1 hay lắm luôn mà cũng ghi điểm ngữ pháp nữa nè: Noun1 + outstrip + Noun2 + in terms of +…. . (…..Vượt qua/vượt quá…… về phần/về mặt ……)
 
Trên đây là một số cấu trúc và cụm từ điển hình từ bài đọc mà áp dụng cho Writing.
 
0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments