TOPIC: WEATHER

Hiện tại trong bộ đề thi IELTS SPEAKING (tháng 1-4/2022) đang thi chủ đề WEATHER. Nên các bạn học các…